1. SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMLERİ

Amaç

Yangın genel bilgilerini verebilecek, yangın müdahale planı yapabilecek ve uygulayacak, yangın önleme, söndürme ve kurtarma tekniklerini personele öğretip deneyim kazandırabilecek, yangın söndürme araç ve gereçlerini tanıtıp kullanmasını öğretebilecek, tahliye esaslarını ve planlamasını yapabilecek ve yaptırabilecek, yangın müdahale ekiplerinin koordinasyonunu sağlayarak ekiplerin görev ve çalışma şekillerini ayrı ayrı her ekip için eğitim programı hazırlayabilecek ve ekiplerin yıllık tatbikatlarını yaptırabilecek bilgi, tecrübe ve uygulama yetisini kazandırmaktır.

Devamı için tıklayınız.

TÜNEL KALIPÇI

Amaç

Bu yeterlilik tünel kalıpçısının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Betonarme kalıpçılığı içerisinde tünel kalıp, panel kalıp ve geleneksel ahşap kalıpçılık uygulamaları yapılmaktadır. Tünel kalıp sistemi binaların döşeme ve duvarlarını büyük kalıp elemanları ile tek seferde döküldüğü yerinde dökme bir yapım sistemidir. Geleneksel yapım sistemlerine göre üretim hızı yüksek yapım süresi daha kısadır. Bu bakımdan tünel kalıpçısı mesleğinin kapsadığı bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır.

Devamı için tıklayınız.