Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun öngördüğü ulusal yeterliliğe sahip nitelikli eleman yetiştirmeye yönelik işbirlikleri oluşturmak ve bu işbirlikleri ile;

 • İş gücü verimliliğini artırmak,
 • AR-GE çalışmaları geliştirmek,
 • Çalışma hayatına yeni başlayacak kişileri donanımlı hale getirmek,
 • İstihdam edilen veya edilecek personellerin eğitim seviyeleri geliştirilerek güncel bilgilere sahip olmalarını sağlamak,
 • Mesleki eğitim almış kişilerin istihdam olanaklarını artırmaktır.

Bununla birlikte; Ulusal ve uluslararası mesleki ve teknik eğitim programlarını araştırmak, incelemek ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda;

 • Yeni eğitim programları oluşturmak,
 • Mevcut programları geliştirmek,
 • Yeni meslek alanları ile ilgili programları Mesleki Yeterlilik Kurumu’na sunmak,
 • Mesleki Teknik Eğitim alanında ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki eğitim projeleri gerçekleştirmek,
 • Uluslararası düzeyde benzer eğitimler gerçekleştiren kurumlarla işbirliği içerisinde olmak,
 • Teknik ve Mesleki Eğitim Modeli oluşturmak ve örnek uygulamalar gerçekleştirmek,
 • Mesleki ve Teknik Eğitimde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını eyleme dönüştürmek.