Günümüzde gittikçe artan rekabet koşulları, ülkemizdeki nitelikli iş gücü ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Bu ihtiyacın giderilmesinde mesleki eğitim merkezlerine önemli bir rol düşmektedir. Ülkemizdeki bu ihtiyacın giderilmesine katkı sağlamak amacıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (YILDIZ-MEM) 22.09.2014 tarih ve 29127 Sayılı Resmi Gazete'ye göre üniversitemiz bünyesinde kurulmuştur.

 

Bilinçli ve farkındalığı yüksek bir iş gücü yaratmak için; teorik ve teknik uygulamalar konusunda kendisini yetiştirmiş, donanımlı eğitimci kadrolar tarafından hazırlanan mesleki eğitimler, YILDIZ-MEM bünyesinde büyük bir hızla hayata geçirilmektedir. Bu süreçte gerek sivil toplum kuruluşlarının, gerek kamu kurum ve kuruluşlarının, gerekse ülkemizdeki farklı sektörlerin ileri gelenlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda eğitim içerikleri hazırlanmaktadır. Bu yolla tüm paydaşların entegrasyonu sağlanarak, daha nitelikli bir iş gücü oluşturmak ve sektörlerin verimliliğini arttırmak YILDIZ-MEM için büyük önem taşımaktadır.